NME Gooi en Vechtstreek Vechtvallei LTO Noord

Praktische punten

Doelgroepen

De programma's zijn ontwikkeld voor het primair onderwijs, ofwel groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs.
De meeste bedrijven bieden ook mogelijkheden voor ontvangst van groepen vanuit speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs of buitenschoolse opvang. U kunt hierover desgewenst contact opnemen met de boerderij van uw keuze.

Groepsgrootte

Om het boerderijbezoek ordelijk te laten verlopen, hanteren wij een maximale groepsgrootte van 30 kinderen. Begeleiders worden hierbij niet meegerekend.
Het is in principe niet mogelijk om kinderen mee te nemen, die niet in de klas zitten waarvoor het educatiebezoek bedoeld is.

Begeleiding

Wij verwachten dat de docent van de klas aanwezig is bij het boerderijbezoek. De docent is mede verantwoordelijk voor de discipline in de groep. Daarnaast verwachten wij dat er per zes kinderen tenminste één begeleider (ouders) meekomt naar de boerderij. Deze begeleider kan de kinderen naar de boerderij vervoeren en tevens de groepjes begeleiden tijdens de diverse opdrachten op de boerderij.
Voor de begeleiders is een instructie beschikbaar, welke op de pagina lesmateriaal te downloaden is.

Kleding

Laat de kinderen kleding dragen die vies mag worden en tegen een stootje kan. Ze moeten zich vrij voelen om ervaringen op te doen, zonder angst dat de kleding vuil wordt. Indien kinderen in het bezit zijn van (regen)laarsjes, wordt het aangeraden om deze aan te trekken. Deze zijn namelijk na afloop van het bezoek gemakkelijk schoon te maken. 

Hygiëne en veiligheid

Op de deelnemende boerderijen is veel aandacht voor veiligheid en hygiëne, voor zowel mens als dier. Hierover is afstemming met de GGD. Wij vragen onze bezoekers om rekening te houden met het volgende:

  • Volg altijd de aanwijzingen van de boer(in) op. Betreed geen plekken waar de toegang verboden is. 
  • Was de handen met water en zeep, in ieder geval na het aaien van de dieren en vóór het eten en drinken. 
  • Eet niet tussen de dieren. 
  • Drink geen rauwe melk.
  • Maak bij het verlaten van het bedrijf schoenen of laarzen goed schoon, zodat er geen mest onder zit. 

Verzekering

Wij gaan er vanuit dat de school een verzekering heeft afgesloten voor ongevallen en aansprakelijkheid. De educatieboerderij is hier eveneens voor verzekerd. 

Vervoer

De school dient zelf vervoer van en naar te boerderij te organiseren. Kosten hiervan zijn voor rekening van de school.
De boerderijen zullen (bij de bevestiging van het bezoek) zelf een routebeschrijving beschikbaar stellen.

Kosten

De kosten voor een boerderijbezoek bedragen € 150,- voor een 2 uur durend bezoek en € 350,- voor een 4 uur durend bezoek. Dankzij bijdragen van diverse gemeenten gelden voor het basisonderwijs in de Gooi & Vechtstreek de volgende tarieven:

  • 2-uurs bezoek groep 1 t/m 6: € 75,- per klas (maximaal 30 kinderen)
  • 2-uurs bezoek groep 7 en 8: € 50,- per klas (maximaal 30 kinderen). Dit tarief is mogelijk dankzij een extra bijdrage van Zuivel NL.
  • 4-uurs bezoek: € 200,- per klas (maximaal 30 kinderen)

Voor andere doelgroepen (voortgezet onderwijs, BSO, etc) gelden andere tarieven. U kunt dit met de betreffende boer(in) overleggen.

Een boerderijbezoek sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Daarom kan het reguliere onderwijsbudget van scholen hiervoor worden benut. 

 


Copyright Disclaimer Contact