NME Gooi en Vechtstreek Vechtvallei LTO Noord

Programma

Een bezoek aan de boerderij is een unieke ervaring voor zowel jong als oud. Kinderen leren door te beleven: ze kunnen zelf ruiken en voelen hoe het er op een boerderij aan toe gaat. Een ervaring die ze nooit meer vergeten!

Er zijn diverse programma's voor de diverse doelgroepen. Alle deelnemende bedrijven bieden de programma's voor het basisonderwijs aan, zoals ze hieronder zijn beschreven. Daarnaast zijn er diverse bedrijven waar ook andere doelgroepen terecht kunnen, zoals schoolreisjes, Buitenschoolse en Naschoolse Opvang (BSO/ NSO) en voortgezet onderwijs. Als dit het geval is, staat dit vermeld op de pagina van de betreffende boerderij.
 

Basisonderwijs

Hieronder staan de lesprogramma's beschreven voor het basisonderwijs. Deze programma's sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs en de lesmaterialen zijn in het bezit van het Keurmerk NME (Kwaliteitsmeter NME voor lesmaterialen).

  • Groep 1/2: De kinderen van groep 1/2 kunnen een twee uur durend bezoek aan de boerderij brengen. De kinderen kijken rond op de boerderij en maken kennis met de verschillende dieren. Er kunnen desgewenst onderdelen worden toegepast uit het programma voor groep 3/4 (zie hieronder). 
  • Groep 3/4: De kinderen van groep 3/4 kunnen een twee uur durend bezoek aan de boerderij brengen. In het lesprogramma "De sterren van de Boerderij" staat de kennismaking met de boerderij en de dieren centraal. Kinderen leren wat een boerderij is, wat een boer doet, welke dieren er rondlopen en wat de dieren nodig hebben om gezond en tevreden te zijn.
  • Groep 5/6: Het programma voor groep 5/6 heeft de titel "Waar komt ons voedsel vandaan" Hierbij verwerven de kinderen kennis en inzicht in de dieren op de boerderij en de producten die hier worden voortgebracht. De groepen 5 en 6 kunnen kiezen tussen een twee uur durend programma of een vier uur durend programma. Het vier uur durende programma biedt ruimte voor een extra activiteit (bijvoorbeeld kaas of boter maken), het doen van klusjes (helpen van de boer of boerin) of verdieping van bepaalde onderwerpen.
  • Groep 7/8: Voor groep 7/8 is het programma "Check je melkpak" beschikbaar. Er zijn twee keuzemodules ter voorbereiding op het boerderijbezoek: 1. Ontwerp je eigen melkpak of 2. Ontwerp een themaposter.  De leerlingen krijgen op de boerderij werkbladen waarmee zij zelf op onderzoek uitgaan.
    Groep 7/8 kan kiezen uit een twee uur durend programma of een vier uur durend programma.

Dit filmpje geeft een impressie van het programma op de boerderij.

Alle programma's zijn als volgt opgebouwd:
A: voorbereidende les(sen) in de klas. Deze worden door de docent zelf gegeven.
B: excursie naar de boerderij.
C: afrondende les(sen) in de klas (door de docent).

Lesmateriaal

Meer informatie over het lesmateriaal vindt u op de pagina lesmateriaal.

Praktische punten en voorwaarden

Meer informatie over de praktische punten en de voorwaarden vindt u op de pagina praktische punten.

Voortgezet Onderwijs

Ook het voortgezet onderwijs is welkom op onze bedrijven. Voor het voortgezet onderwijs is geen vastomlijnd lesprogramma, maar kunnen docenten in overleg met de boer(in) zelf een programma samenstellen, waarbij ingespeeld kan worden op specifieke behoeften (bepaald vakgebied, thema, niveau). Bij de beschrijving van iedere boerderij (via de pagina www.boerderij-educatie.nl/boerderij) kunt u zien of de betreffende boerderij groepen uit het voortgezet onderwijs ontvangt.

 


Copyright Disclaimer Contact