Boerderij-Educatie

Van Klaslokaal naar Koeienstal: Ontdek de Boerderij

Aanmelden

Basisonderwijs

Basisscholen uit de Gooi & Vechtstreek: kunnen zich (uiterlijk tot de meivakantie) aanmelden voor een boerderijbezoek via de website van NME/ stichting omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek. Het bezoek kan gedurende het hele jaar plaatsvinden. 

Op deze website kunt u een boerderij uitkiezen en uw groepen inschrijven via het online aanmeldformulier dat bij de betreffende boerderij vermeld staat. Er is een maximum aantal plaatsen beschikbaar per bedrijf. Bij eventuele vragen hierover kunt u via de mail contact opnemen met de NME-coördinator

Na deze aanmelding zal de betreffende boer of boerin contact met u opnemen om nadere informatie uit te wisselen en het bezoek te bevestigen. Bij de bevestiging van het bezoek ontvangt u o.a. de lesmaterialen voor in de klas, routebeschrijving en informatie over de facturering. 
Lees ook de praktische punten van dit bezoek. 

Tarieven

Voor basisscholen uit Hilversum, Huizen, Gooise Meren en Wijdemeren bedragen de kosten voor een boerderijbezoek:
2-uurs-bezoek groep 1/2: € 100,00 per klas (maximaal 32 kinderen)
2-uurs-bezoek groep 3 t/m 8: € 50,00 per klas (maximaal 32 kinderen)
4-uurs-bezoek: € 150,00 per klas (maximaal 32 kinderen)
Dit zijn gereduceerde tarieven dankzij subsidie van de gemeenten in de Gooi & Vechtstreek en Zuivel NL. Het gereduceerde tarief is geldig voor maximaal 4 groepen per schooljaar per school. Voor extra groepen geldt het normale tarief. Dit normale tarief bedraagt € 181,50 per bezoek.

Scholen uit andere gemeenten zijn uiteraard ook van harte welkom. Voor basisscholen buiten de Gooi & Vechtstreek-regeling gelden de volgende tarieven:
2-uurs-bezoek groep 1/2: € 193,60 per klas (maximaal 32 kinderen)
2-uurs-bezoek groep 3 t/m 8: € 50,- per klas (maximaal 32 kinderen) dankzij bijdrage Zuivel.nl
4-uurs-bezoek: € 400,00 per klas (maximaal 32 kinderen)

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

N.B. op www.boerderijeducatienederland.nl is het landelijke overzicht van educatiebedrijven te vinden, ook in andere regio’s van Nederland.

Financiering

Een boerderijbezoek sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Daarom kan het reguliere onderwijsbudget van scholen hiervoor worden benut.
Sommige scholen maken gebruik van het budget voor schoolreisjes om een boerderijbezoek te financieren.

Andere groepen (o.a. Voortgezet Onderwijs)

Andere doelgroepen zoals BSO/NSO, schoolreisjes of voortgezet onderwijs die een boerderij willen bezoeken, kunnen hiertoe rechtstreeks contact opnemen met de betreffende boerderij.

Kosten: op aanvraag (afhankelijk van de groepsgrootte en de duur/ invulling van het programma).
N.B. niet alle bedrijven ontvangen andere doelgroepen dan het basisonderwijs. Kijk voor mogelijkheden op de pagina’s van de individuele bedrijven.

 

Contact

Heeft u vragen over de aanmelding van schoolklassen? Neem dan contact op met NME-coördinator Maya Heinsbroek. 

Voor inhoudelijke vragen over het project Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek kunt u contact opnemen via email: info@boerderij-educatie.nl

Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina: