Lesmateriaal

Basisonderwijs

Groep 1/2:
Op deze website is veel materiaal te vinden over de boerderij voor groep 1/2/. In overleg tussen docent en educatieboer(in) kan ook gedeeltelijk gebruik voor worden gemaakt van het lesmateriaal voor groep 3/4. 

Groep 3 t/m 8:

Het lesmateriaal voor groep 3 t/m 8 bevat het Keurmerk NME (Kwaliteitsmeter NME voor lesmaterialen). 

Hieronder kunt u de handleiding voor de docent downloaden. De opbouw van het lesprogramma is hierin terug te vinden. Er is ook een instructie voor de ouders die meegaan als begeleider. Deze is eveneens hieronder te downloaden. Hierin wordt tevens achtergrondinformatie verstrekt over de dagelijkse gang van zaken op het boerenbedrijf.

Groep 3/4: De Sterren van de Boerderij

– Handleiding voor de docent groep 3/4

– Informatie voor de begeleiders van groep 3/4

– Woordplaten

Groep 5/6: Waar komt ons voedsel vandaan?

– Handleiding voor de docent groep 5/6

– Informatie voor de begeleiders van groep 5/6

– Werkblad 1: lunch

– Werkblad 2: melk

– Werkblad 3: superboer

Groep 7/8: Check je melkpak

– Handleiding voor de docent groep 7/8

– Powerpointpresentatie voor op het digibord

– Melkpak opdracht

– Posteropdracht

Voortgezet Onderwijs

Momenteel wordt er aan het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs gewerkt. Spoedig zal het lesmateriaal voor middelbare scholieren op deze pagina verschijnen. Het is echter wel al mogelijk om een boerderijbezoek voor het voortgezet onderwijs te boeken. Neem hiervoor contact op met ons via de mail: info@boerderij-educatie.nl

Filmpjes en Digibord

Op www.zuivelonline.nl/onderwijs staan diverse digibordlessen voor groep 1 t/m 8 en voor onderbouw VMBO.

Daarnaast zijn er ook enkele video’s gemaakt op onze eigen boerderijen. Zo kun je hieronder zien hoe een koe wordt gemolken (op boerderij de Koeienkade) en hoe een kalfje ter wereld komt (op de Meentboerderij). 

Overig Materiaal

Er is nog veel meer materiaal beschikbaar over de boerderij. Een opsomming vindt u op de website van Boerderijeducatie Nederland

Ander materiaal: 

– Kleurplaat groep 3/4

– Kleur- en spreekwoordenplaat groep 5-8

– Oplossingen verborgen spreekworden