Wie zijn wij?

“Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek” is een initiatief van LTO-Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek  en Agrarische Natuurvereniging Vechtvallei. Dit zijn agrarische organisaties die beiden actief zijn in de Gooi & Vechtstreek. Zij werken nauw samen.

Een werkgroep met leden van beide organisaties coördineert Boerderijeducatie in de Gooi & Vechtstreek. Dankzij een financiële bijdrage vanuit Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg zijn de deelnemende boeren opgeleid en is er lesmateriaal en promotiemateriaal ontwikkeld. 

Binnen dit project wordt samengewerkt met Maya Heinsbroek van Stichting Omgevingseducatie/ NME Gooi, Vecht- en Eemstreek. Zij heeft de werkgroep ondersteund bij de ontwikkeling van het lesmateriaal én verzorgt de werving van de scholen.

De boerderijen van Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek zijn in het bezit van het landelijke Keurmerk Boerderijeducatie. Lees hier meer over het keurmerk. 

Tevens heeft afstemming plaatsgevonden met de GGD Gooi & Vechtstreek over de hygiëne op de boerderijen. 

LTO-Noord afdeling Gooi, Vecht- en Amstelstreek

 

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie behartigt de economische en sociale belangen van haar leden. Door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden om te kunnen ondernemen. Die ruimte heeft betrekking op alle facetten en dat maakt LTO Noord in haar werkgebied uniek. Ook bevordert LTO Noord het imago van de land- en tuinbouw als economisch belangrijke, innovatieve en duurzame sector die bijdraagt aan een aantrekkelijk platteland en aan het welzijn van alle Nederlanders. Zie ook www.ltonoord.nl/afdeling/gooi-vecht-amstelstreek

Platform Boerderijeducatie Nederland

Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek maakt deel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland, een samenwerking van regionale initiatieven van boerderijeducatie, LTO Nederland en ZuivelNL. De regionale initiatieven bestaan uit boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs, waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt. De deelnemende partijen hebben met elkaar kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve vaardigheden afgesproken. Bedrijven ontvangen daarvoor het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland.

Op de website www.boerderijeducatienederland.nl kunnen leerkrachten per provincie zien welke educatieboerderijen te bezoeken zijn en is lesmateriaal per sector samengebracht.

Financiering

Het project Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek is opgestart dankzij door een financiële bijdrage van de “Groene Uitweg” vanuit de provincie Noord-Holland.

Vanaf 2013 leveren de gemeenten in de Gooi & Vechtstreek een financiële bijdrage aan de bezoeken van het basisonderwijs uit de Gooi & Vechtstreek aan de boerderij.

Vanaf 2016 levert Zuivel NL een financiële bijdrage aan de bezoeken van groepen 3 t/m 8 aan de boerderij (melkveehouderij).

Foto 2021: Hoera, we bestaan (ruim) 10 jaar! Wethouder Barbara Boudewijnse en groep 6 van de Sint Vitusschool brachten een jubileumbezoek aan boerderij De Koeienkade.

Foto’s 2010: Onthulling van de website door Gedeputeerde Jaap Bond en groep 3 van de J.P. Minckelers